EEKBK Liidu Noorsootöö Keskus

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidus (EEKBKL) on 83 kogudust kuue tuhande liikmega. Ligi kuuekümnes koguduses tehakse noorsootööd (laste- ja noortetöö), kus osaleb ligi paar tuhat last ja noort.

LNK visoon on tagada (EEKBKL) koguduste jätkusuutlikkus ja aidata lapsi, noori ja noori täiskasvanuid kasvada kristliku küpsuse suunas. (Kolossa 1:28)

LNK TEGEVUS

  • Suursündmuste korraldamine – Lastepäev, Piiblipäevad, KidsGames
  • Täiendõpe – õppepäevad, konverentsid, kursused
  • Õppematerjalide kirjastamine – laste- ja noortejuhtide varustamine
  • Infovahetus koguduste ja sõsarorganisatsioonidega