Liidu noorsootöö on kõiki noori muutev ja võimestav Kristuse keskne ajakohane liikumine ühiskonnas.

LNK töö jaguneb neljaks suuremaks tegevussuunaks.