Lastetöö

Koguduse lastetöö huvitav, võimendav, märkav, julgustav ja toob lapses esile selle, mille Looja on talle loomupäraselt kaasa andnud. Igaüks on oluline. Üks suur valdkond, mis käib koguduse lastetöö alla on pühapäevakool (PK) ehk jumalateenistuse ajal toimuvad pühapäevakoolitunnid. Teine suur valdkond on kõik see, mis toimub väljaspool PK-i tunde – lastepäevad, laagrid, väljasõidud, suvekoolid, klubid, huviringid jt. Kõik teenib ühte eesmärki, et lapsed võiksid kasvada kristliku küpsuse suunas.

Pühapäevakooli 

  • ülesanne on luua eakohane, turvalisust pakkuv ja positiivselt mõjuv ning arendav õpikeskkond, kus laps saab oma arengupotentsiaali arvestades tundma õppida Kolmainu Jumalat, piibellike põhitõdesid ja neist tulenevaid kristlike väärtusi ning juhendajate abil mõista kristliku usu olemust kaasaegse maailma kontekstis.
  • õpetatav tugineb Piibli õpetusele, mille keskmes on Jeesuse lunastustöö ning andestus kui inimese võimalus muutumiseks, oma jumalasuhte taastamise läbi ning pääsemiseks kurjusest.
  • kasutatakse kaasaegseid ning interaktiivseid õppetmeetodeid ja abivahendeid vastavalt koguduse võimalustele.
  • pakub lapsele unikaalset võimalust vabas ja avatud õhkonnas arutleda ning otsustada elu põhiküsimuste ja -väärtuste üle, selgitades erinevate lugude varal nende vajalikkust ja mõju.
  • PK  õpitulemused ja õpisisu eelkoolile.
Kui mäng läheb tööle …

marta48Mul on palju sõpru, kes on lapsed, aga ka palju neid, kes on olnud kunagi lapsed. Kõik nad on või on olnud kunagi uudishimulikud, mängulustilised ja tundnud siirast rõõmu olemas olemisest. Mäng on väikese inimese töö. Mäng on kodus, liivakastis, lasteaias. Ühel päeval läheb mäng kooli, aga koolis on teistmoodi. Mäng läheb kirikusse, aga ka seal on teistmoodi. Mäng läheb tööle … ! Mängulusti ja rõõmu on jäänud vähemaks, hirmu ja ebakindlust on tulnud juurde. Kuhu kadus lapsepõlv, uudishimu, mängulust? Ja mis on saanud siirast olemas olemise rõõmust?! (veel …)

Pealtnäha lihtne, aga tähendab palju

marta-49-aitahMu kirjutuslaua sahtlis on ühed kaaned, mille vahel on pealt näha lihtsad paberid ja kaardid. Aga kõik need on käsitsi kirjutatud. Mõnel on laste joonistused, mõnel lihtsalt nimi Marta ja lilled juurde joonistatud või siis sajajalgne. Ma ei raatsi neid ära visata, sest igakord kui ma neid vaatan läheb mul süda soojaks. Meenub keegi, meenub miski. (veel …)

Pühapäevakooli õpetajate laupäev

kes-paneb-pildi-kokku-plakatPühapäevakooli õpetajate laupäev
Tallinnas Koskla 18

Inimesel on rõõm, kui ta suu oskab vastata,
ja sõna õigel ajal – küll see on hea!
Õpetussõnad 15:23

Tavaliselt on suured need, kes teavad “õigeid vastuseid”. Ja küllalt sageli on veelgi olulisem osata küsida õigeid küsimusi. (veel …)

Miks ma teen seda …
marta50-kuss…, mida ma teen? No et miks ma olen pühapäevakooliõpetaja? Vahel on mul tunne, et minult oodatakse, et ma õpetaksin “kõik lapsed heaks”. Ja siis ma istun maha ja mõtlen. Kas minu teenimistöö eesmärk on siis see, et Miku oleks “hea laps” või et Miku õpiks tundma Jumalat? No vot sellised mõtted mul täna. Vahel mulle endale tundubki, et ma pidevalt tegelen sellega, et lapsed oleksid head (veel …)
Kui r(R)aamat avaneb

Kui annad lapsele raamatu, siis vahel vaatab ta sellele ükskõikselt, aga teinekord haarab ta selle lennult. Kinkisin ükskord ühele lapsele raamatu ja DVD “Pahupidi”. Raamat sai tähelepanu murdosa sekundist, aga DVD võimsa “Jeeee” ovatsiooni. Ma nii lootsin, (veel …)

Noortekultuur ja koguduslik noorsootöö

Täiendkoolitus laste- ja noortetöö tegijatele  Tartu2016ntkoolituskus-ss Annemõisa 8

Teine sessioon 10. detsembril 2016   Vaata Facebooki sündmust ka

Oled sa kunagi mõelnud, et mis “olend”on noorsootöötaja?
Või milline on nutilaste ja netinoorte maailm ja kus on seal Jumal?
Lastele pühapäevakool, noortele noortekas ja vanadele jääb teenistus – kas see ongi kogudus?
Igipõline küsimus – kas noored on hukas? (veel …)

Parim tund nädalas
marta52-uksepiidadKüsin seda endalt sageli, aga oma pühapäevakooli laste käest ei julge alati küsida, sest kardan, et vastus ei ole see, mida ma väga tahaksin. Küll oleks tore, kui kõik lapsed vastaksid, et parim tund nädalas on pühapäevakoolitund. Ja ma isegi ei ole kindel, kas neil sellise küsimuse peale pühapäevakoolitund üldse meelde tuleks. Ma tean seda, et PLL-s vastavad lapsed sageli, et parim aeg laagris oli piiblitund.  (veel …)
Kuidas teha aastaplaani?

Üheks võimaluseks on ette võtta seiklus koos lastega. Suur Piibliseiklus annab selleks palju võimalusi, sest selles on 100 piiblilugu (50 VT ja 50 UT).

suurpiibliseiklusSee on põnev ja täiesti uus Piibliga tutvumise viis 7 -12 aastastele lastele. Iga teema jaoks on olemas pühapäevakoolitund (100 tundi), kus on palju ideid, mille abil saad planeerida oma lastetundi. Kokku on 10 Vana Testmendi ja 10 Uue Testamendi seiklust. Igas seikluses on 5 lugu. (veel …)

Uuendatud õppematerjalid veebilehel

wholestoryOleme lisanud Õppematerjalide alla hulgaliselt inspireerivaid materjale. (veel …)