Jutluste sari “Eluline”

Jutlustesarja pealkiri on ELUline, sest käsitleb jüngerliku elu erinevaid teemasid, mis on tegelikult eluliselt olulised, et elada tervet ja tähendusrikast elu, milleks Jeesus on igatüht kutsunud.

Materjali eesmärgiks on:
– Aidata noortel mõista nende identiteeti kristlasena
– Tuua esile noortetöödes missionaalset kultuuri
– Aidata noortel paremini oma usku välja elada
– Varustada noortetöid kvaliteetse relevantse materjaliga, mis aitab noortetöösid vabastada sisu loomise pingeväljast
– Pakkuda meie oma kultuurikontekstist lähtuvat abimaterjali

Materjali kuulub 12 videojutlust ja iga jutluse juurde on mõeldud ka trükimaterjal. Kui soovite ligipääsu trükimaterjalile palun võtta ühendust kadi@ekklesia.ee

Skills

Posted on

15. aprill 2019