LNK TEGEVUSED

LNK töö jaguneb neljaks suuremaks tegevussuunaks:

  1. Mentorlus ja kogukonda jõudmine – pakume kogudustele võimalust osaleda noorsootöö mentorlus projektis “Emmause teel”, mille kaudu aitame koguduse noorsootöö meeskonnal mõtestada ja analüüsida oma tegevust ning seada uusi sihte ja eesmärke, et toimida oma koguduse kui ka kogukonna keskel efektiivsemalt. See on õlg-õla kõrval kõndimise kogemus, kus küsime palju küsimusi ja otsime üheskoos vastuseid.
  2. Võrgustik ja varustamine – kord aastas toome meie koguduste noorsootöö meeskondi kokku SÜTIK (See Üks Tähtis Inspireeriv Kokkusaamine) raames ning samuti pakume kogudustele võimalust kasutada LNK loodud noorsootöö materjale.
  3. Uute juhtide koolitamine ja innovatsioon – et meie noorsootöö oleks jätkusuutlik ning võiksime näha uusi ja noori juhte tulemas kogudustes esile alustab LNK koostöös KUS-iga sügis 2018-st noorte juhtide arenguprogrammiga Futuurum.
  4. Noortekultuur ja jüngerlus – kord aastas leiavad aset LNK juhitavad noorsootöö suurüritused (PP festival, Epicseiklus), mis toovad kokku meie koguduste noori ja lapsi üle-Eesti. Need on platvormid, mis loovad nägemust tänasest noortekultuurist ja kogudusest.

LNK tegevused saavad ellu viidud läbi LNK töötajate meeskonna ning koguduste vabatahtlike abiga.